lunes, septiembre 15, 2003

Good bye space Diva

Y yo no sé por qué me volví tan fan de Space Channel 5...
De hecho al principio hubo un rechazo absoluto al él. Un juego de bailes... Shite!
Pero luego lo vi más detenidamente. Ulala, la reportera espacial de Space Channel 5, luchando por salvar al mundo, a base de ritmo y lasers...
Y empecé a jugarlo, y me desesperé.
Mi sobrino lo acabó dos veces y hasta hace poco volvió a tocarlo...
Yo, no había dejado de visitar esos mundos pop (¿o a go go o funk?). Esa trama que parecía sacada de una rola de hace añísimos: Los marcianos llegaron ya / Y llegaron bailando chacha chá
Supongo que la lluvia acaba de forzarme a mirar a mi alrededor... Supongo.
Y va otra Ulala.

                2;r;;;;;;i, ;8a7WM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
X;r;;;r;r,iM@827MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8Xr;;;;r;;,MBZZX2MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ar;;;;;;;:,MZZZXMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zr;;;;;;r.2@ZZZrMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zr;;;;;;; aWZZZrMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
a;;;;;;;r ZWZZZXMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zr;;;;;;r aWZZZ2XMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
27;;;;;;;.S@ZZBM@MMMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@@MMMMMM@@@@@@
aXr;r;;;;:,M80M MMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMMMMMMMMM@
S7;;;;;;; W00 SMMMMM MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM, MMM
arr;;;;r;.SM0SW8ZZZWMM ;MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM MMMMMMMMM0
XS;;;;;;;i @B8ZZZ80WWMMM MMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM
Zr;;;;;;;,i@8ZZ00; ;ZMM0 MMM@@@@@@@@@@@@@@@MMMMM rMMMMMMMMMMMMMMMM@@
2X;;;;;;;; 2MZ0Z SMWa r@M. 8MMM@@@@@@@@@@@@MMM :MMMMMMZ 7@MMM
Zr;;;;;;ri MMMMMMMMMMM@ ,BMi;0MMM@M@@@@@@@@M, 0MMMMMM; XBBWWWB0S: XM
XX;;;;;;;;:i 8MM7:00Xr@MM@M@@@@@@@MMMMMMMMMMS SMMMMMMMMMMMMMM8;
:a;;;;;;;r;. . MMi2027XMMM@@@@@@@MMMMM@@MM iMM2 ,
BX;;;;;;;rXrMM MX; X7 MSSWZS7MMM@@@@MMMMM@@MMM.ZM ; M8ri 2
2;;;;;;;;;: MS M @r M BBZZaS;@M@@WMMr;2M@@@MaX ,2MS MMMMMMM 8
8rr;;;;;;;r.rM M MM M M 7Z@a2SXMM@@MZSZrMM@MMi M MMMMMM M
XXr;;;;;;;;r MZ XM MM MZaaX;MWMM7Z8X0M@MM . S a. MMMMMM M
aXr;;;;;r;;,7MS 0.. MMM @0aZSrM@M0S882BM@MM i MMi M :MMMMM MM
;7;;;;;;;ri MMB XMMMMMMMM. @0Z8r7MMMSZ8ZaaM@M; 7 ;: MMMMZ MMM
r27;;;;;r;; M8B@0 W8aZ:7MMWXZ08ZrMMMM,XMB: r@MMMZ MMMM@
XX;;;;;r;; WBaa8WBM@@@MMMM@ZZ2r7MM2a88Z8rM@MMMMMS2MSr: .0MMMMM@@
ZXr;;;;;; SW2aaaZ2aaaaaaaaZ0;X:MMrZ88887MM@@@MMMMMMMMMMMMMMMM@@@@@
;;;;;;;;.2MaaaaaaaaaaaaaaZa;S.MMX888Z0XBM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ZSi;;;;;;::@aaaaaaaaaaaaaa0rrr MWS8888820M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
M8.i;;;;;i,M8aaaaaaaaaaaaZ8:,;MM8S88888ZXMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
a@87,;;;;;;:iM8aaaaaaaaaaZ0;.0MMMWX22Z88ZSMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
88ZBi:;r;;;i,.WZaaaaaaaaaZa:MMMMMMMMMZSSa2XMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
M82rB,i;;;;i2 WBaaaaaaaaaZZ MS::: :SMMBZriXM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM
Mar;02.ir;;irZ M0aaaaaaaaa807.:X ..r :MMMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMM
Ma;rZ0r:;;;ii8i @ZaaaaaaaaaZ80Xirii70MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMM8r
MS;7aZ2,;;;;iZa 2BZaaaaaaaaaaZZSMMMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMrSZ
M2;raaZX:;r;:22Z MBaaaaaaaaZZ2riMMMMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMW;aMr
Ba;;22ZXX:i;:2Sar M8ZaaaZ8BWZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@@@@@@@@MM@r8M7
BZ;rXaZr2;:;:X2X2; M8aZa8SS20ZS;,. .,rW@MMMMMMMM@@@@@@MMMX0@. i
WWr77ZaaX2;i:72XS2,,M8aZZ . :,,,::,rXii MM@@@@MM0S@a ,
a@rr;a2ZrSa::r2XX2Z :M0Z80aX rMMMMMMMMMM ;: MM@M@@MMM80 .SW
MarrXZaSr22,iaXXSS:. M0a8WM M i 2MMZ rMMM@@MMMM, XWMW0
Z0;7;Z2a7X2r.2XX2;ir, M0ZaMX SMWri;ir788MMMZ SMM@@MMMMi XWM@0BWS
i828S8S;;aaa2;S2:XSX2;irr, W0a8MM 7MMMMMMMMMr MMM@@@MX,X2B@B088W7 :
XW@BZaSXi2Z7r;aaaXXSSSXX2Si;rr iS0ZZWMS MMMM@M@@MMM@2ZZZ0Wr r0Z
i0BZSX7777Xrr8Zr;XZ227XXXXXS2,;;;,M.,B8aZ@MMB;i:.,.aMMMM@@@@@@MMM;a0BW7 :0Z22
SM82X77X777777;S8S;;aa22rXXXXXa;irr WMi B8ZaZ8B@MMMMMMMMMWM@@MMMMM0@MM7 7082222
ZWZX7777777777777;ZZ7;rZ2aX7XXXXSS,;r: MW2 2BZaZaaXiMM@@@@@@MMMMM28 ;0BWBBB8
,WaS7777777777777X7;r8Zi;Xa2aX7XXXX27ii; MMWM ;088aaZXiMMMM@M@MM ,;7XS2SX. ..:
MZS77777777777777777ri2Za7;SZ2aXXXXXXa;i;: WB0@X..00Zaa7XMMMWMMM ,XXX7777777XS222SXX
2ZX77777777777777X7rrSSrZZa;i2a2a77SXXS2;i;: MBZBMB .8WW0ar8MMMMM SX77777777777777777
BaX7777777777777X77iXSSXX;aaZri2aaa77XXXS2;i;. MWZZB@B :7ZSSXi ;SX7777777777777777
8a7X77777777777777XrSSXXXXXrZ2Zr:Sa2ar7XXXS27:;, MM8Z80@M@aX . rSM ;SX777777777777777
aZX7777777777777777;SSXXXXXX7Xaaa2iXaaaX7XXSSaXi:, rMWZZZ80BWM@MMSS2ZB XSSS2SSX22a2SSXX
0S77777777777777777SSXXXXXXXX7722aa7722a2XXXXS2aSri aMZZZZZZZZZZ@BSSZ0Bri::;i;;,::,rir7

No hay comentarios.:

Widget By Devils Workshop